KMKM Warszawa

K #403-1

Konstrukcja, służba i remont

Wagon zbudowano w Gdańskiej Fabryce Wagonów. Swoją służbę w berlińskim przedsiębiorstwie, z numerem 3901, rozpoczął 11 lutego 1942 roku.

Po rewindykowaniu jesienią 1945 r. do Warszawy i po przeprowadzeniu remontu Zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu, rozpoczął on kursowanie po ulicach Warszawy 11 października 1946 roku. W lutym 1968 roku przestał on wozić pasażerów i został on przekwalifikowany na wagon gospodarczy, w późniejszym czasie otrzymując numer taborowy 2402. Jako wagon techniczny był on wykorzystywany głównie jako pług odśnieżny, stacjonujący na mokotowskiej zajezdni. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych tramwaj ten zaczął być wykorzystywany jako jeżdżąca reklama.

Z powodu swojego w miarę oryginalnego wyglądu, został on pozyskany na wniosek członków KMKM jako czwarty wagon do tworzącej się w połowie lat dziewięćdziesiątych kolekcji taboru historycznego. We wrześniu 1995 roku, z okazji czterdziestolecia zajezdni „Mokotów” pierwszy raz pojawił się w roli wagonu historycznego (z okazji rocznicy zorganizowano wtedy pierwszą tramwajową linię turystyczną).

Począwszy od 1996 roku, a więc od pierwszego sezonu, wagon ten możemy spotkać w obsłudze linii turystycznej „T”. 20 maja 1997 roku został wpisany do rejestru zabytków. W latach 2010-2013 przeszedł remont, w wyniku którego odtworzony został jego wygląd z końcowego okresu eksploatacji. W kwietniu 2018 roku w wagonie został przywrócony numer taborowy 403-1.