KMKM Warszawa

K #445

Konstrukcja, służba i remont

Wagon zbudowany w wytwórni Wspólnota Interesów Hut „Królewska” i Laura” w Chorzowie. Podobnie jak reszta wagonów tego typu bezpośrednio po wyprodukowaniu trafił do Berlina, gdzie rozpoczął kursowanie 2 lipca 1942 r. z nr 3949. Po rewindykacji nie trafił bezpośrednio na ulice Warszawy – po wcześniejszej odbudowie w latach 1946-47, obsługiwał linię Elektrycznej Kolei Dojazdowej (co ciekawe, wciąż posiadał on wtedy berliński numer taborowy 3949). Po zwróceniu wagonu do warszawskich MZK rozpoczął służbę w ruchu pasażerskim 24 lutego 1947 roku.

Pojazd został wycofany z ruchu pasażerskiego w 1966 r., po czym przekwalifikowano go na wagon spawalniczy o numerze 2111. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że w tym okresie był też nierzadko wykorzystywany jako holownik dla uszkodzonych w trakcie kursowania nowo wyprodukowanych wtedy wagonów typu 13N. W roku 1969 tramwaj otrzymał nowy numer 2401 i została mu powierzona rola wagonu gospodarczego na zajezdni „Żoliborz”. Swoją rolę pełnił przez ponad następnych 25 lat.

W czerwcu 1997 r., dzięki staraniom KMKM został wpisany na listę taboru historycznego Tramwajów Warszawskich. Już kilka tygodni później wagon ten w nowej roli i z dawnym numerem 445 można było spotkać w obsłudze linii turystycznej „T”.

29 października 2003 r. wagon został wpisany do rejestru zabytków.

Remontu, przywracającego dawny blask „berlinka” doczekała się w 2005 roku. Po jego wykonaniu wagon został ustylizowany na wygląd, jaki wagony tego typu miały prawdopodobnie prezentować w wersji fabrycznej.