KMKM Warszawa

Koordynatorzy Konduktorom 2018

W weekend 20 i 21 października odbyła się kolejna edycja imprezy KoKo, czyli Koordynatorzy Konduktorom. Jak co roku nasi konduktorzy pełnią służby na liniach turystycznych w ramach wolontariatu. Impreza jest podziękowaniem dla konduktorów za ich wysiłek włożony w promocję naszego miasta. Wycieczka odbyła się współczesnym wagonem typu 105N2k/2000. Po przejażdżce ulicami Warszawy część tramwajową imprezy zakończyliśmy na pl.Narutowicza, gdzie udaliśmy się do restauracji… Plac Narutowicza 🙂

Koordynator wręczył tam dyplomy oraz skierował podziękowania dla konduktorów za pracę na rzecz Klubu. Po krótkiej kolacji udaliśmy się w dalszą podróż Jelczem M11, tak zwanym jelczarusem, który jest własnością naszych klubowych kolegów.

Zarząd KMKM Warszawa serdecznie dziękuje wszystkim konduktorom za trud i poświęcenie swojego wolnego, wakacyjnego czasu.