KMKM Warszawa

Szlakiem Matyldy Getter

Matka Matylda Getter to przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Przed wojną prowadziła działalność oświatowo-wychowaczą. W czasie II Wojny Światowej dom zakonny w którym mieszkała graniczył z gettem. Dzięki temu Matce Matyldzie wraz z innymi siostrami udało się ocalić kilka tysięcy dzieci (do dzisiaj dokładnie nie wiadomo ile ich było). Za swoje zasługi w roku 1985 została pośmiertnie uhonorowana orderem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Matki Matyldy Getter. Z tej okazji Fundacja AVE w ubiegłą sobotę (17 października) zorganizowała przejazd śladami naszej bohaterki. Do tego celu został wykorzystany jeden z naszych klubowych autobusów – Jelcz 043 nr 8081. Jako ciekawostkę należy nadmienić, że w tym dniu w rolę kierowcy wcielił się nasz klubowy kolega Jan Getter, blisko spokrewniony z Matką Matyldą.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji AVE.