KMKM Warszawa

Trolejbusy

Na dzień dzisiejszy w Warszawie pozostał tylko jeden trolejbus – zachowany przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej Saurer 4TIILM nr T016 wraz z przyczepą FFA Moser APE480 nr P003.

Oba te pojazdy czekają na lepsze dni i sponsora, który zdecyduje się przywrócić im świetność. Co prawda sieci trolejbusowej nie ma już w Warszawie, ale wierzymy, że przy dzisiejszej technologii autobusów elektrycznych wszystko jest możliwe.