KMKM Warszawa

Zarząd Klubu

ZARZĄD XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE

wybrany 13 kwietnia 2018

kontakt z Zarządem:
zarzad@kmkm.waw.pl

Robert Człapiński Prezes Zarządu
Marcin Żabicki
Wiceprezes
Piotr Stanek
Członek Zarządu ds. finansowych
Wieprz
Wojciech Górnikiewicz
Sekretarz
Michał Koziński
Członek Zarządu
Mateusz Jachimiak
Członek Zarządu
Grzegorz Bąk
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE
wybrana 13 kwietnia 2018

kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl

Maurycy Kosewski
Przewodniczący Komisji
Michał Kiembrowski
Członek Komisji
Marcin Kozoń
Członek Komisji

Język