KMKM Warszawa

Zarząd Klubu

ZARZĄD XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE

wybrany 13 kwietnia 2018
ze zmianą z dnia 10 września 2020

kontakt z Zarządem:
zarzad@kmkm.waw.pl

Robert Człapiński
Prezes Zarządu

Marcin Żabicki
Wiceprezes

Magdalena Cendrowska
Sekretarz

Piotr Stanek
Członek Zarządu ds. Finansowych

Grzegorz Bąk
Członek Zarządu

Mateusz Jachimiak
Członek Zarządu

Michał Koziński
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE
wybrana 13 kwietnia 2018
ze zmianą z dnia 3 czerwca 2020

kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl

Dominik Pych
Przewodniczący Komisji

Michał Kiembrowski
Członek Komisji

Marcin Kozoń
Członek Komisji