KMKM Warszawa

Zarząd Klubu

ZARZĄD XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE

wybrany 13 kwietnia 2018
ze zmianą z dnia 11 maja 2019

kontakt z Zarządem:
zarzad@kmkm.waw.pl

Robert Człapiński
Prezes Zarządu

Marcin Żabicki
Wiceprezes

Piotr Stanek
Skarbnik

Grzegorz Bąk
Członek Zarządu

Michał Koziński
Członek Zarządu

Mateusz Jachimiak
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE
wybrana 13 kwietnia 2018

kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl

Maurycy Kosewski
Przewodniczący Komisji

Michał Kiembrowski
Członek Komisji

Marcin Kozoń
Członek Komisji