KMKM Warszawa

Zarząd Klubu

ZARZĄD XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE

wybrany 13 kwietnia 2018
ze zmianą z dnia 11 maja 2019

kontakt z Zarządem:
zarzad@kmkm.waw.pl

Robert Człapiński
Prezes Zarządu

Marcin Żabicki
Wiceprezes

Bartłomiej Klus
p. o. Sekretarza

Piotr Stanek
Członek Zarządu ds. Finansowych

Grzegorz Bąk
Członek Zarządu

Mateusz Jachimiak
Członek Zarządu

Michał Koziński
Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA XI KADENCJI
KLUBU MIŁOŚNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE
wybrana 13 kwietnia 2018

kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl

Maurycy Kosewski
Przewodniczący Komisji

Michał Kiembrowski
Członek Komisji

Marcin Kozoń
Członek Komisji