KMKM Warszawa

Zasady uczestnictwa w zebraniach klubowych

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w zgodzie z obowiązującymi obecnie przepisami i regulacjami, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przywróceniu spotkań członkowskich w nowym reżimie sanitarnym.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 7 sierpnia br o godzinie 17:30;
 • 11 września br o godzinie 17:00, zebranie walne,

w auli d. Technikum Kolejowego przy ul. Szczęśliwickiej 56 w Warszawie.

Środki bezpieczeństwa, które muszą zachować uczestnicy spotkania:

 • Zachowanie dystansu społecznego 2 metrów
 • Uczestnicy spotkania są zobowiązani do zakrywania twarzy maseczką, bądź innymi elementami ubioru, przez cały czas trwania zebrania, osoby bez zakrytych twarzy nie będą wpuszczane na zebranie
 • Dezynfekcja rąk przed wejściem na salę
 • Zaleca się, aby w zebraniach nie uczestniczyły osoby powyżej 70. roku życia, bądź chore na choroby przewlekłe
 • Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

Środki bezpieczeństwa, które zostaną zastosowane przez organizatora spotkania:

 • Ustawienie krzeseł na sali, zgodnie z zasadami dystansu społecznego
 • Dostęp do toalety
 • Otwarcie miejsca spotkania na pół godziny przed godziną rozpoczęcia, w celu ograniczenia grupowania się
 • Umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk

Ze względów epidemiologicznych, organizatorzy zebrania są zobowiązani do stworzenia listy uczestników spotkania, zawierającej imię i nazwisko oraz numer telefonu. Po 2 tygodniach lista zostanie zniszczona.