KMKM Warszawa

Zebrania w nowych warunkach sanitarnych

Trwająca już ponad pół roku epidemia koronawirusa uniemożliwiła nam prowadzenie comiesięcznych zebrań, ale także zmusiła nas do odwołania tak długo planowanych obchodów 40-lecia naszego stowarzyszenia. Nie widzieliśmy się aż od marca. W sierpniu postanowiliśmy się spotkać w nietypowym miejscu, jakim była przestronna aula Technikum nr 7, tzw. “Kolejówki”, gdzie możliwe było zachowanie odpowiedniego dystansu.

Okazją do chwilowego wznowienia zebrań była książka naszego wiceprezesa Marcina Żabickiego, która czekała żeby trafić w ręce klubowiczów. Marcin opowiedział również na temat postępów w pracach przy Jelczu PR110U nr 5299.

Innym ciekawym aspektem było funkcjonowanie Warszawskich Linii Turystycznych w tych ciężkich czasach. Na linię T wracały wówczas wagony klasyczne oraz konduktorzy. Na zakończenie zebrania Grzegorz Bąk opowiedział o historii Ikarusa 280.02 z kolekcji łódzkiej ekipy Czerwony Ikarus, który wspomaga działania naszego klubu.

Zmiany we władzach Klubu

We wrześniu odbyło się Zebranie Walne Klubu, które przyjęło sprawozdanie przedstawione przez członka zarządu ds. finansowych. Prowadzący zebranie Robert Człapiński przekazał informację o rezygnacji z kierowania Komisją Rewizyjną przez Maurycego Kosewskiego oraz dobraniu w jego miejsce przez Komisję Dominika Pycha, a także rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza w Zarządzie stowarzyszenia przez Bartłomieja Klusa oraz dobraniu w jego miejsce Magdaleny Cendrowskiej. Po zatwierdzeniu przez Zebranie Walne obu kandydatur odbyło się symboliczne przekazanie dokumentów przez sekretarza klubu.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy odbędzie się następne zebranie KMKM. Nieustannie zwracamy jednak uwagę na stosowanie się do reżimu sanitarnego oraz dbanie o siebie i innych.