KMKM Warszawa

Zmiany we władzach klubu

27 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na zebraniu podsumowaliśmy rok 2020 i 2021.

Na spotkaniu przeprowadziliśmy również nowe wybory do władz Klubu. Warto w tym miejscu nadmienić, że poprzednia kadencja została wydłużona ze względu trwający stan epidemii COVID-19 – było to możliwe dzięki zapisom ustawy Tarcza 4.0.

Obecna struktura stanowisk w zarządzie prezentuje się następująco:

  • Robert Człapiński – prezes zarządu – bez zmian
  • Marcin Żabicki – Wiceprezes – bez zmian
  • Piotr Stanek – Skarbnik – bez zmian
  • Magdalena Cendrowska – Sekretarz – bez zmian
  • Grzegorz Bąk – Członek Zarządu – bez zmian
  • Dominik Pych – Członek Zarządu
  • Konrad Frąk – Członek Zarządu

Zmiany nastąpiły również w komisji rewizyjnej, której struktura prezentuje się następująco:

  • Marcin Kozoń – przewodniczący komisji/członek ds. kadrowych
  • Michał Koziński – członek komisji ds. autobusowych
  • Wojciech Górnikiewicz – członek komisji ds. tramwajowych

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Zarządu Transportu Miejskiego za możliwość zorganizowania walnego zebrania w komfortowych warunkach centrum konferencyjnego.