KMKM Warszawa

Dane kontaktowe

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie
ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa

Kontakt ogólny:
kontakt@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila kontakt@kmkm.warszawa.pl)

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem
wiadomości prywatnej w serwisie Facebook:

www.facebook.com/kmkm.warszawa

Kontakt z Zarządem: 
tel. 602 575 815 (prezes Robert Człapiński)
zarzad@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila zarzad@kmkm.warszawa.pl)

Kontakt w sprawach autobusowych:
tel. 608 041 759 (wiceprezes Marcin Żabicki)

Kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila rewizyjna@kmkm.warszawa.pl)

Wpłat można dokonywać na konto:
BNP Paribas 92 1750 0012 0000 0000 3535 8536

KRS: 0000108009
NIP: 525-206-17-88
REGON: 013117278

Zespół Redakcyjny KMKM:
Magda Cendrowska
Ludwik Ożarowski
Kacper T. Mikołajczyk
Leszek Peczyński
Dominik Pych
Paweł Sitek
Szymon Świątek
Julia Walerzak

Wersja angielska:
Julia Filip
Jędrzej Kaczmarczyk
Adam Mohamed

Zgoda na wykorzystanie fotografii
Księga Znaku KMKM Warszawa

Paczka wersji znaku

Zespół Redakcyjny KMKM dołożył wszelkich starań, aby odnaleźć autorów (lub posiadaczy praw majątkowych do nich) nieopisanych fotografii i innych materiałów umieszczonych na stronie. W przypadku posiadania wiedzy na temat autorów zdjęć (lub posiadaczy praw do nich) prosimy o niezwłoczny kontakt.