KMKM Warszawa

Dane kontaktowe

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie
ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa

Kontakt ogólny:
kontakt@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila kontakt@kmkm.warszawa.pl)

Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem
wiadomości prywatnej w serwisie Facebook:

www.facebook.com/kmkm.warszawa

Kontakt z Zarządem: 
tel. 602 575 815 (prezes Robert Człapiński)
zarzad@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila zarzad@kmkm.warszawa.pl)

Kontakt w sprawach autobusowych:
tel. 608 041 759 (wiceprezes Marcin Żabicki)

Kontakt z Komisją Rewizyjną:
rewizyjna@kmkm.waw.pl
(Uwaga! Odpowiedzi mogą być kierowane z maila rewizyjna@kmkm.warszawa.pl)

Wpłat można dokonywać na konto:
BNP Paribas 92 1750 0012 0000 0000 3535 8536

KRS: 0000108009
NIP: 525-206-17-88
REGON: 013117278

Zespół Redakcyjny KMKM:
Magda Cendrowska
Ludwik Ożarowski
Kacper T. Mikołajczyk
Leszek Peczyński
Dominik Pych
Paweł Sitek
Szymon Świątek
Julia Walerzak

Wersja angielska:
Julia Filip, Jędrzej Kaczmarczyk
Wersja niemiecka:
Grzegorz Kaczmarczyk

Zgoda na wykorzystanie fotografii
Księga Znaku KMKM Warszawa

Paczka wersji znaku

Zespół Redakcyjny KMKM dołożył wszelkich starań, aby odnaleźć autorów (lub posiadaczy praw majątkowych do nich) nieopisanych fotografii i innych materiałów umieszczonych na stronie. W przypadku posiadania wiedzy na temat autorów zdjęć (lub posiadaczy praw do nich) prosimy o niezwłoczny kontakt.