KMKM Warszawa

N #607

Konstrukcja, służba i remont

Jest to wagon z dość ciekawą historią, w swojej karierze miał on możliwość wożenia pasażerów w aż trzech miastach. Wóz nr 607 jest jednym z pierwszych wozów typu N, wyprodukowanych dla Warszawy. Z tego względu kursowanie rozpoczął on w 1949 roku, a stacjonował na terenie zajezdni „Wola”.

22 lutego 1967 roku przestał kursować po ulicach Stolicy i został przekazany do Szczecina, gdzie otrzymał numer taborowy 117 i przydzielony został do zajezdni „Golęcin”. W roku 1979 wagon ten przestał wozić szczecinian i przekwalifikowany został na wóz nauki jazdy. Otrzymał on wtedy nowy numer LXXI [71] i pełnił swoją funkcję do połowy lat dziewięćdziesiątych.

Pod koniec 1995 r. wagonem zainteresowało się krakowskie MPK, które wagon odkupiło i podjęło się jego remontu przywracając mu stan fabryczny z 1949 roku, przy czym polakierowano go na barwy krakowskich tramwajów (kremowo-niebieskie oraz nadano mu numer 107.

W roku 2001 wagon został zakupiony został przez Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu a następnie przekazany Tramwajom Warszawskim. Ciekawostką, dodającą „eNce” osobliwej urody jest fakt, że została ona przez pomyłkę pomalowana w obowiązujący w latach 1993-2010 schemat malowania tramwajów liniowych w Warszawie. Wagon nr 607 można spotkać w obsłudze linii turystycznej „T” od 2002 roku.

W 2018 roku w wagonie zostało przywrócone pierwotne, kremowo-czerwone malowanie.