KMKM Warszawa

San H100B #160

Podziękowania

Czerpiąc najlepsze wzory od naszych kolegów z MPK w Krakowie, którzy wcześniej dokonali spektakularnego, wzorcowego odtworzenia starszego Sana H-01B z 1959 roku, chcemy niniejszym podziękować Krakusom za „natchnienie”, ale również za mentalne wsparcie w wielu trudnych chwilach.

Dziękujemy też wszystkim, którzy wsparli nas w odbudowie, a więc:

  • Miejskim Zakładom Autobusowym Sp. z o.o. – za umożliwienie naprawy poprzez udostępnienie miejsca na terenie zajezdni Stalowa
  • Władzom miasta Kalisza i Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. – za wsparcie przy uruchomieniu autobusu
  • Spółdzielni SPÓJNIA ZPCHR z Sanoka za perfekcyjne odnowienie siedzisk i oparć w autobusie
  • Magazynowi Centalnemu-Centrum Sp. z o.o. za możliwość pozyskania oryginalnych materiałów do odbudowy autobusu
  • Panu Piotrowi Gilowi ze Związku Zawodowego Kierowców przy MPK w Rzeszowie za przekazane oryginalne części m.in. fotel konduktora
  • Panu Janowi Kutkowskiemu z Sanoka za wiele cennych wskazówek
  • naszym zaprzyjaźnionym mechanikom z MZA, którzy – jak zwykle – pokazali, że są profesjonalistami
  • tym, którzy dokonali wpłat na nasze konto