KMKM Warszawa

Zmiany w Zarządzie KMKM

10 maja 2019 odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Członków KMKM. Dzięki uprzejmości Zarządu Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy nasze spotkanie odbyło się w siedzibie FZZK przy ulicy Jaracza 2. Po przywitaniu uczciliśmy minutą ciszy zmarłego trzy tygodnie wcześniej Przewodniczącego Federacji ZZK ś.p. Stanisława Stolorza.

Walne Zebranie członków KMKM procedowało nad raportami Zarządu, Członka Zarządu ds. finansowych oraz Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu rekomendacji Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków przyjęło raport Członka Zarządu ds. finansowych. Podczas posiedzenia koledzy i koleżanki z naszego stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie zdecydowali o nadaniu tytułów Honorowego Członka KMKM następującym osobom:

  • Sylwii Zadrożnej
  • Pawłowi Zadrożnemu
  • Andrzejowi Pszczole
  • Janowi Getterowi

Na podstawie wniosków Członków KMKM, Walne Zebranie zdecydowało również o odwołaniu ze stanowiska Sekretarza Wojciecha Górnikiewicza oraz o odwołaniu stanowiska Koordynatora ds. autobusowych Mateusza Jachimiaka. Zarząd KMKM zdecydował się powierzyć pełnienie obowiązków Sekretarza koledze Bartłomiejowi Klusowi, natomiast nowym Koordynatorem ds. służb autobusowych została koleżanka Magdalena Cendrowska.

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie serdecznie dziękuje Zarządowi Federacji ZZK za możliwość zorganizowania spotkania w siedzibie Federacji. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna KMKM dziękują również wszystkim przybyłym i aktywny udział w spotkaniu. Nowo wybranym Członkom Honorowym serdecznie gratulujemy otrzymania tytułu i dziękujemy za tyle lat wspaniałej współpracy jednocześnie licząc na co najmniej drugie tyle.