KMKM Warszawa

Wyróżniliśmy honorowych Członków KMKM

W piątek 14 czerwca odbyło się spotkanie Klubu na którym wręczyliśmy tytuły honorowego Członka KMKM naszym kolegom. Podczas spotkania gościliśmy również gospodarza Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Pana Wiesława Witka.

Przypomnijmy, że w maju podczas sprawozdawczego posiedzenia Walnego Zebrania Członków KMKM, na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie została podjęta uchwała nadająca naszej koleżance i trzem kolegom tytuły Honorowego Członka KMKM. Wyróżnionymi osobami zostali:

  • Sylwia Zadrożna
  • Paweł Zadrożny
  • Andrzej Pszczoła
  • Jan Getter

Nasi koledzy podczas swojego członkostwa w KMKM odznaczyli się nieugiętą postawą, determinacją i ogromnym poświęceniem. Podczas spotkania Prezes Zarządu Robert Człapiński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maurycy Kosewski wręczyli naszym kolegom symboliczny akt nadania tytułu oraz kwiaty.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance oraz Kolegom i dziękujemy za tyle wspólnie spędzonych lat.

W czasie spotkania została również zreferowana prezentacja o historii linii turystycznych w Warszawie. Podczas spotkań nasi Klubowicze opracowują i przygotowują prezentację na wybrane przez siebie tematy. W spotkaniach biorą również udział zaproszeni goście. Podczas lipcowego spotkania prezentację na temat budowy II Linii Metra wygłosi Mateusz Witczyński z firmy Astaldi. Więcej o naszych spotkaniach przeczytasz tutaj.